Predaj a výkup maku

Olejnaté makové plodiny pestujeme, predávame a vykupujeme na konzumné a potravinárske účely, ale aj ako surovinu na prípravu farmaceutík a ako plodinu vhodnú na technické účely. Spolupracujeme so svojimi dlhoročnými pestovateľmi a zároveň aktívne vyhľadávame nových partnerov, od ktorých odkupujeme vypestovanú úrodu maku na ďalšie spracovanie.

Farmárom zabezpečujeme základné osivo a poskytujeme poradenstvo o pestovaní maku. Po dopestovaní vykupujeme makový mix z kombajnového zberu, ktorý spracovávame našou technologickou linkou a čistíme na potravinársky mak prvej triedy.