Mak siaty
(Papaver somniferum L.)

 

  • poznáme ho ako tradičnú slovenskú plodinu, pestuje sa však aj v rôznych iných agro-klimatických podmienkach takmer po celom svete
  • mak sa pestuje ako olejnatá plodina na konzumné, potravinárske a ďalšie účely
  • semená sa pestujú na priamy konzum
  • olej zo semien lisovaný za studena sa využíva na výrobu oleja do studenej kuchyne, ale aj na prípravu niektorých farmaceutík a na technické účely
  • olej zo semien získaný lisovaním za tepla alebo extrakciou sa využíva na výrobu mydiel, lakov, farieb, fermeží a podobne
  • ópiové maky sa využívajú na legálnu výrobu farmaceutík a na extrahovanie alkaloidov zo zrelých makovíc