Výhody pestovania pre farmára

  • Zvyšovanie kvality pôdneho fondu – zapojením maku do osevného plánu zlepšíte kvalitu Vašej pôdy (mak je vhodné siať pred pšenicou, hektárové výnosy pšenice tak môžu vzrásť až o 20%).
  • Stabilná cena maku – cena maku ako špeciálnej komodity sa nemení súbežne s cenami bežných komodít, čím sa znižuje Vaše riziko pri poklese cien bežných komodít.
  • Garancia odkúpenia celej komodity tj. makovej slamy spolu s makovým semenom – nákup realizujeme v spolupráci so spoločnosťou ENAGRO.
  • Jednoduchá technika pestovania maku – nevyžaduje náročné technologické vybavenie (sejba sa realizuje sejacím strojom na sejbu drobných semien a pri zbere je vhodné použiť makový adaptér).

makovica-mak1