Informácie o projekte

info-tabula-slovak-mak-cc

„Zmluva o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom Ministerstvom hospodárstva SR v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra a Prijímateľom SLOVAK MAK, s.r.o. bola podpísaná 24.6.2014“

Rozhodnutie o schválení NFP

FOTODOKUMENTÁCIA