Činnosti spoločnosti

Výkup maku

Separácia / Čistenie / Výroba makového olejamakovice-a-mak1

Výrobná linka pozostáva z jednotlivých technológií, ktoré pripravia mak tak, aby mal dostatočnú kvalitu pre ďalšie spracovanie a predaj.

Na separáciu a čistenie bude použitá technológia na:

  • separáciu maku a makoviny
  • skladovanie maku po separácii
  • čistenie maku
  • jemné čistenie maku
  • plnenie do big bagov a vriec
  • čistenie vzduchu
  • lisovanie vyčisteného maku

Predaj makového semena a produktov z neho