Predstavenie spoločnosti

makovice1zSpoločnosť SLOVAK MAK má záujem na Slovensku oživiť pestovanie maku ako jednej z perspektívnych poľnohospodárskych komodít.

Našou stratégiou je, využitím moderných a inovatívnych technológií a poznatkov v oblasti pestovania maku, zabezpečiť pre poľnohospodárov stabilného partnera pri pestovaní a predaji maku a pre potravinárov, pekárov a farmaceutov lokálneho, kvalitného a cenovo výhodného dodávateľa.

Cieľom spoločnosti je vytvoriť stabilnú a spoľahlivú spoločnosť na Slovensku, ktorá svojou činnosťou zvýši diverzifikáciu a stabilitu potravinárskej výroby, podporí konkurenčné postavenie a  rast ďalších potravinárskych a farmaceutických spoločností na Slovensku. постельное белье киев купить

Spoločnosť sa chce naďalej rozvíjať, čo si v budúcnosti vyžiada ďalšie investície do nákupu technológií a rozšírenia existujúcich výrobných priestorov. Činnosť spoločnosti pozitívne ovplyvní aj ďalšie podnikateľské subjekty, ktoré podnikajú v rovnakom predmete podnikania, prípadne príbuznom, čo bude vplýva na zvýšenie  konkurencie na trhu, a  tým sa vystupňuje aj súvisiaca snaha o získavanie nových inovatívnych výrobných postupov v používaných technológiách.